+93 (0) 767 200 200   info@payam.edu.af

واحد بین الملل

پیشرفت علم و تکنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌ جدید، توسعه و تکمیل آن و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است. بی‌شک در راه تحقق این مهم تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. لذا نقش مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی پوهنتون، به‌ عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای روابط بین‌المللی همه‌ جانبه است. دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی موسسه تحصیلات عالی پیام ضمن انجام وظایف اداری روزمره به اموری که به تعاملات پوهنتون با نهادهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی داخلی و خارجی مربوط اند، نیز می‌پردازد. ضمناً طراح و پیگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی به‌ منظور توسعه مناسبات با پوهنتون ‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات نیز می‌باشد. شایان ذکر است این دفتر تحت‌ نظر ریاست پوهتنون اداره می‌شود و در ارتباط با توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی می‌توان به اهداف و ماموریت های این نهاد تحصیلی اشاره داشت.

وظایف و مأموریت‌ها

مهمترین هدف این واحد، ارتقای جایگاه بین‌المللی پوهنتون پیام و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی است که از طریق راهبردهای زیر تحقق می‌یابد:

• گسترش همکاری‌های آموزشی بین‌المللی

• تقویت و توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناورانه بین‌المللی

• بهینه سازی زیرساخت‌ها و فرایندهای همکاری بین‌المللی

• گسترش و توسعه مناسبات علمی با پوهنتون ‌ها و مراکز علمی خارج از کشور.

• مبادله و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان با پوهنتون ها و مراکز علمی خارج کشور.

• هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراكز علمی خارج از كشور.

• ایجاد و تسهیل ارتباط پوهنتون و پوهنتونیان با مراکز برجسته علمی جهان از طرق مختلف به خصوص تدوین و امضای تفاهم نامه‌های همکاری.

• بررسی تفاهم‌نامه‌های موجود و در صورت تأیید، تلاش به‌منظور اجرایی نمودن آنها و تمدید تفاهم‌نامه‌های گذشته با مؤسسات علمی آموزشی بین‌المللی.

• برگزاری دوره‌های تحصیلی در کشورهای خارجی.

• فراهم نمودن امکان تدریس و پژوهش اساتید پوهنتون در خارج از کشور.

• کمک به اعزام اساتید به خارج از پوهنتون برای تدریس در چارجوب تفاهم‌نامه‌های منعقده با مؤسسات آموزشی ذی‌ربط.

• انجام مکاتبات خارجی پوهنتون و پیگیری آنها.

• پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت تداوم حضور در صحنه‌های بین‌المللی.

• صدور معرفی‌نامه برای اعضاء کدر علمی (یا محصلین در صورت لزوم) برای برگزاری و شرکت در صنف ‌های درسی یا کنفرانس های خارج از کشور.

• توسعه ارتباط و همکاری با سازمانها و نهادهای علمی و فرهنگی بین المللی.

کمک به معرفی و شناساندن پیام به جامعه علمی داخل و خارج از کشور